Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Český svaz včelařů

Český svaz včelařů ZO Hřivínův Újezd

Včelařský spolek pro Hřivínův Újezd a okolí byl podle prohlášení žijících zakládajících členů z roku 1972 založen v roce 1926. Informace byly získány od občanů:
František Šůstek, Kaňovice čp. 37
Alois Mikel, Hřivínův Újezd čp. 54
Josef Kolařík, Doubravy čp. 38
Alois Zábojník, Hřivínův Újezd

Včelařský spolek podle jejich vyjádření založil doubravský revírník, přítel Alois Hrabovský, nar. v roce 1876. Spoluzakladateli byli:
V Hřivínově Újezdě:
                        Josef Kadlčík - ředitel školy
                        Vincenc Bernátek - rolník
                        Jan Pospíšil - rolník
                        Karel Mazáč - mlynář
                        Vojtěch Máčala - rolník
                        Josef Chmela - rolník
V Kaňovicích:
                        Rudolf Ambrozek - ředitel školy
                        František Šůstek, čp. 37 - rolník
                        František Šůstek, čp. 18 - rolník
                        František Mališka, čp. 49 - invalida
                        Alois Gergela, čp. 13 - zedník
                        Alois Vojáček, čp. 39 - zedník

Podle „Knihy pro zápis jednatele Včelařského spolku v Hřiv. Újezdě“, jako nejstaršího dokumentu o činnosti včelařů, je vznik popsán velmi stručně:
„Včelařský spolek pro Hřiv. Újezd a okolí založen r. 1926. Stanovy schváleny zem. polit. správou v Brně dne 3.9.1926, čís. 96124/VIII. Založení spolku zorganizovál řídící učitel Jos. Kadlčík v Hřiv. Újezdě a měl členy v obcích Hřiv. Újezd, Kaňovice, Doubravy, Biskupice, V. Ořechov, Polichno a Újezdec.“

Zápisy o činnosti včelařského spolku jsou vedeny od roku 1935. V tomto roce vystoupili na popud řídícího učitele Jančaříka z Polichna všichni členové z Biskupic, Polichna a Újezdce. Vedení spolku bylo následující:
   Josef Kadlčík, Hřivínův Újezd - předseda
   Vojtěch Máčala, Hřivínův Újezd - místopředseda
   Alois Hrabovský, Doubravy - jednatel
   Vincenc Bernátek, Hřivínův Újezd - pokladník
   Jan Vaškůj, Kaňovice čp. 2 - revizor účtů
   Josef Chmela, Hřivínův Újezd čp. 62 - revizor účtů

Podle soupisu včelstev byl následující stav:
   Hřivínův Újezd  - 8 včelařů, 65 včelstev
   Doubravy - 4 včelaři, 29 včelstev
   Kaňovice - 10 včelařů, 71 včelstev

Včelařský spolek každoročně volil nové vedení, projednával zprávy pastevního odboru, soupisy včelstev, odevzdávání medu a odběry cukru pro včelaře.  Spolek pořádal besedy pro včelaře, kursy pečení medového pečiva, taneční zábavy  a tématické zájezdy do včelínů v okolí spojené s návštěvami zajímavých historických míst.

Důležitým mezníkem činnosti včelařského spolku byla stavba spolkového včelínu určená hlavně pro výchovu mladých včelařů. Se stavbou se započalo dne 12. dubna 1975, vedoucím byl předseda základní organizace, přítel František Kudláč a jednatel, přítel Miloslav Mikel. Za významného přispění MNV Hřivínův Újezd-Kaňovice a JZD Svornost Kaňovice se podařilo včelín dokončit. Dne 25.5.1975 byly zakoupeny čtyři úly (moravské universály) a jedno včelstvo od přítelkyně M. Smiedové z Valašských Klobouk. Vedoucím kroužku mladých včelařů byl přítel Vojtěch Chmela, Hřivínův Újezd čp. 62 a členy bylo 11 mladých občanů z Kaňovic a Hřivínova Újezda. V dalších letech se na práci spolkového včelínu významnou měrou podílel přítel Vladimír Zábojník, Hřivínův Újezd čp. 19.

V současné době Český svaz včelařů Hřivínův Újezd sdružuje včelaře z Doubrav, Hřivínova Újezda a Kaňovic. Aktivně je zapojeno do práce organizace 28 členů, jejichž 201 včelstev (stav v r. 2017) se podílí na zajištění opylení vegetace v tomto úzkém regionu. K důležitím úkolům také patří ochrana včelstev proti nebezpečnému parazitu včel Varroa destruktor a moru včelího plodu. Výbor základní organizace pracuje ve složení:

předseda: Jaroslav Mrázek
místopředseda: Mgr. Miloslav Žmolík
jednatel: Aleš Kratochvíl
pokladník: Miroslav Chmela