Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany

INFORMACE  PRO  OBČANY

O R D I N A Č N Í   H O D I N Y

MUDr. Petr Minařík - praktický lékař

 Pondělí  07:00 - 11:30  Velký Ořechov
   12:30 - 14:30   Březůvky
   
 Úterý  07:00 - 09:00  Hřivínův Újezd
   09:00 - 10:00  Kaňovice
   10:30 - 13:00  Velký Ořechov
   
Středa  07:00 - 10:00  Velký Ořechov
   10:00 - 12:00  Dobrkovice (sudý týden)
     Doubravy (lichý týden)
   12:00 - 13:00  Velký Ořechov
   
 Čtvrtek  07:00 - 13:00  Velký Ořechov
   11:00 - 12:00  LPK
   
Pátek  07:00 - 08:30  Velký Ořechov
   09:00 - 10:45  Březůvky
   10:30 - 12:00  Hřivínův Újezd
   13:00 - 13:30  Velký Ořechov 
Telefonní čísla
 Březůvky  577 159 831
 Doubravy  577 991 077
 Dobrkovice  577 996 078
 Hřivínův Újezd  577 996 074
 Kaňovice  577 996 075
 Kelníky  577 996 005
 Velký Ořechov  577 159 580

 

REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA PODLE NOVELY ZÁKONA č. 201/2012 Sb.

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.

VizREVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA - MINIZPRAVODAJ.pdf

 SEZNAM REVIZNÍCH TECHNIKŮ NA KOTLE ZLÍNSKÝ KRAJ.pdf

Více informací naleznete např. na dumkotlu.cz

____________________________________________________________________________

Pálení klestí a odpadu (hlášení na HZS Zlínského kraje)
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci (http://paleni.hzszlk.eu), která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům  i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.
Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!
Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.
Aplikace na stránkách www.hzszlk.eu usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí a snižuje tak počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení šetří čas i obsluze operačního a informačního střediska, zejména v sezoně, kdy hasiči během řešení mimořádných událostí přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení.
 kpt. Ing. Pavel Řezníček HZS Zlínského kraje - KŘ Zlín           tel.: 950 670 330 mob.: 777 364 153.                                                           __________________________________________________________________________     

Platba poplatků za 1. pololetí 2021:

  • svoz odpadu: 250,- Kč / 1 osobu
  • pronájem popelnice: 60,- Kč / 1 ks
  • kabelová televize: 600,- Kč / domácnost 
  • odvádění odpadních vod: 100,- Kč / 1 osobu
  • poplatek ze psa 100,- Kč, za dalšího psa 150,- Kč / rok.

 Poplatky  se  vybírají  v  hotovosti  v  kanceláři  OÚ a jsou splatné do 31. 3. 2021.  

 _______________________________________________________________________

Svoz plastů v roce 2021

 V 1. pololetí r. 2021 se bude provádět pytlový svoz plastů v obci v následujících termínech:         7. ledna,  4. února,  4. března,  1. dubna,  13. května,  10. června.                  

________________________________________________________________________

Sběr nebezpečného odpadu v r. 2021

bude probíhat 10. května 2021 a 30. srpna 2021 od 15.00 do 17.00 hod. u obecního úřadu.

______________________________________________ 

Svoz kontejnerů barevného a bílého skla  - vždy 2. čtvrtek v měsíci.

Svoz kontejnerů na papír  - 2x měsíčně - vždy 1. a 3. pátek v měsíci.

________________________________________________________________________

Program obnovy venkova: viz. Plán obnovy venkova 2019 - 2022.pdf

_________________________________________________________________________

Kotlíkové dotace

1.    Kde mohu podat žádost o dotaci? Žádost o dotaci mohu podat na Krajském úřadu Zlínského kraje.


2.       Kdy mohu podat žádost o dotaci? Po vyhlášení programu Zlínského kraje. Předpokládaný termín vyhlášení programu je v listopadu 2015 či na přelomu roku 2015/2016, žádosti se budou přijímat začátkem roku 2016


3.    Kdo může žádat? Žadateli mohou být vlastníci rodinných domů, jejichž domy jsou vytápěny kotli na pevná paliva.


4.    Na co mohu žádat? Čeho se výměna týká? Výměna se týká jen kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který je možno měnit za:
-tepelné čerpadlo
-kotel na pevná paliva (automatické přikládání nebo ruční přikládání s akumulační nádrží)
-plynový kondenzační kotel
-solárně termické soustavy v kombinaci s výše uvedeným zdrojem tepla
-mikro – energetická opatření u rodinných domů, které nesplňují klasifikaci náročnosti budovy úroveň C


5.    Kolik peněz dostanu?
- 70 % v případě realizace kotle spalující pouze uhlí
- 75 % v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí a biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
- 80 % v případě realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu
Dotace může být navýšena o 5 % v případě prioritních obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Maximální výše výdaje (způsobilé výdaje), ze kterého je dotace vypočtena, je 150 000 Kč.


6.       Kde se dozvím více informací?Na internetových stránkách Zlínského kraje – sekce Dotace a granty – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech: http://www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp–cl-3259.html  nebo na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí – sekce výzvy – 16. výzva – základní pravidla pro fyzické osoby: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.


7.    Je možné již začít s výměnou kotle? Náklady na realizaci nového zdroje budou způsobilé, tj. žadatel o podporu si je bude moci „nechat proplatit zpětně“, pokud bude nový zdroj pořízen po termínu vyhlášení výzvy pro kraje tj. 15. 7. 2015 a bude uveden v seznamu podporovaných zařízení.


8.    Kde je zveřejněn seznam podporovaných zařízení? Na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí – sekce výzvy – 16. výzva – Dokumenty: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.


9.    Kde seženu energetického specialistu? Na internetových stránkách http://www.mpo-enex.cz/experti/


10.  Musím dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), když vím, že budu realizovat mikro-energetické opatření? Nemusím. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.


11.  Bude Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) uznatelným nákladem? Ano, ale pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“.


12.  Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady? Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.