Drobečková navigace

Úvodní stránka > Územní plán

Územní plán

     Územní plán je druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývajících dané území.

     Zadání územního plánu Hřivínův Újezd bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Hřivínův Újezd dne 8.2.2008 a jeho vypracováním byla pověřena Ing. arch. Vanda Cizneová.

     Zastupitelstvo obce Hřivínův Újezd vydalo dne 28. 12. 2009 Územní plán obce Hřivínův Újezd formou Opatření obecné povahy č. 1/2009, které nabylo účinnosti dne 15. 1. 2010.

Územní plán obce Hřivínův Újezd

Mapová část

I. Hlavní výkres (pdf, 1 850 kB)

II. Základní členění (pdf, 630 kB)

III. Veřejně prospěšné stavby a opatření (pdf, 700 kB)

IV. Stávající infrastruktura (pdf, 970 kB)

V. Zábor ZPF a PUPFL (pdf, 1 550 kB)

Textová část

I. Návrh Územního plánu (pdf, 130 kB)

II. Odůvodnění Územního plánu (pdf, 220 kB)