Drobečková navigace

Úvodní stránka > Krizové situace > Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva

Složení krizového štábu obce

1.   Josef Pospíšil
předseda
starosta obce
2.  Richard Hruška
místopředseda    
místostarosta obce
3.  Marek Hladiš
člen
starosta SDH
4.  Marcela Petruláková
člen
 
5.  Václav Gregor
člen
 
6.  Mgr. Miloslav Žmolík       
člen
 
7.  Josef Lekeš
člen
 
8.  Oldřich Štěpaník
člen
 
9.  Marie Gregorová zapisovatelka  

 

 1. Jak správně nahlásit mimořádnou událost (PDF)
 2. Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení (PDF)
 3. Přehled krizových stavů (PDF)
 4. Vaše cesty k bezpečí ... (PDF)
 5. Chytré blondýnky radí (PDF)
 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí (PDF)
 7. Výchova k požární ochraně - Příručka pro ZŠ (PDF)
 8. Pro případ ohrožení (PDF)
 9. Improvizované ukrytí (PDF)
10. Kde a jak se ukrýt při ... (PDF)
11. Improvizovaná ochrana dýchacích cest a těla (PDF)
12. Povodně - na co se zaměřit po povodni - doporučení (PDF)
13. Nález nebezpečné látky - Příručka (PDF)