Drobečková navigace

Úvodní stránka > Přijaté dotace

Přijaté  dotace

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt: "Hřivínův Újezd - oprava povrchu místní komunikace". Viz: Informace - oprava povrchu MK - 2020.pdf

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt: "Hřivínův Újezd - stavební úpravy budovy Obecního úřadu č. p. 50".      Viz: Informace - oprava budovy OÚ.pdf 

Dotace Zlínského kraje na projekt: Návrh Územního plánu obce Hřivínův Újezd. Viz: Návrh Územního plánu obce.pdf

Neinvestiční dotace Zlínského kraje na realizaci projektu: Hřivínův Újezd - restaurování kamenného kříže z roku 1949. Viz: Dotace - restaurování kříže.pdf  + Foto restaurovaného kříže.pdf

Dotace Zlínského kraje na projekt: Hřivínův Újezd - panely měření okamžité rychlosti vozidel. Viz: Dotace - panely měření rychlosti.pdf

 

Dotace Zlínského kraje na projekt: Zabezpečení JSDH obce Hřivínův Újezd prostředky pro řešení mimořádných událostí.                            Viz: Dotace Jednotce SDH 2020.pdf

 

Poskytnutí dotace Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt: Zateplení prodejny smíšeného zboží č. p. 141. Viz: Prodejna Hřivínův Újezd.pdf 

 

Dotace Zlínského kraje na projekt: "Zabezpečení JSDH Obce Hřivínův Újezd - při řešení mimořádných událostí".                        Viz: Informace - dotace JSDH.pdf

 

Poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt: "Rekonstrukce místní komunikace v obci Hřivínův Újezd".       Viz: Informace - rekonstrukce místní komunikace.pdf

 

Dotace Zlínského kraje na projekt: Zabezpečení JSDH Obce Hřivínův Újezd ochrannými prostředky při řešení mimořádných událostí. Viz: Dotace jednotce SDH Hřivínův Újezd.pdf 

 

Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na projekt: Výletiště Hřivínův Újezd - kryté posezení. Viz. Výletiště Hřivínův Újezd.pdf

 

Poskytnutí podpory Zlínského kraje z Programu obnovy objektů hasičských zbrojnic

Obec Hřivínův Újezd - rychlý a bezpečný výjezd požární techniky - tak zní název projektu, který se podařilo naší obci  v měsíci listopadu 2015 zrealizovat za vydatné podpory Zlínského kraje.                                                                                                                                                              Pro činnost SDH Hřivínův Újezd obec uvolnila část hospodářské budovy pro parkování zásahových vozidel. Garáže byly v roce 1982 osazeny kovovými skládacími vraty. Stáří vrat odpovídalo jejich nefunkčnosti. Vrata byla velmi poruchová, při otevírání a zavírání docházelo     k vypadávání kladek z pojezdů, a tím zamezení výjezdu techniky, z důvodu náročného zprovozňování.                                                                                                                                             Po demontáži starých vrat a stavebních úpravách, byly otvory osazeny novými sekčními průmyslovými vraty. Vrata jsou na elektrický pohon, prosklené, celohliníkové, se vstupními dveřmi.                                                                                                                                                   Celkové náklady na pořízení sekčních vrat jsou 188.518,- Kč.                                                   Zlínský kraj se podílel částkou 113.000,- Kč a zbývající část ve výši 75.518,- Kč uhradila Obec Hřivínův Újezd ze svého rozpočtu.                                                                                                  Děkujeme Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na tento projekt. Viz: Informace SDH vrata.pdf

 

 

Neinvestiční účelová dotace Zlínského kraje 

Obec Hřivínův Újezd obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje v r. 2015, ve výši 1.200,- Kč, na výdaje spojené s činností Jednotky SDH Hřivínův Újezd.        Viz: Informace Jednotka SDH.pdf

 

Poskytnutí podpory Zlínského kraje

Obec Hřivínův Újezd s pomocí podpory Zlínského kraje realizovala prodloužení chodníku k Velkému Ořechovu. Celkové náklady na chodník jsou 460.716,- Kč.                                     Zlínský kraj z Podprogramu na podporu obnovy venkova poskytl na chodník dotaci ve výši 184.000,- Kč. Zbývající část nákladů uhradila Obec Hřivínův Újezd ze svého rozpočtu   Děkujeme Zlínskému kraji za dotaci při realizaci tohoto projektu. Viz: informace - text.pdf

 

Neinvestiční dotace z fondu kultury Zlínského kraje

Páter  Václav  Mizera  OFM. - byl jediný kněz v novodobé historii obce Hřivínův Újezd. Jako misionář působil i v tehdejší Osmanské říši. Po nečekaném úmrtí byl P. Václav Mizera v roce 1922 pochován na hřbitově ve Velkém Ořechově, kde později kamenictví Františka Zbořila ze Starého Města u Uherského Hradiště zhotovilo z pískovce pomník, znázorňující Sv. Františkaz Assisi, který byl umístěn na jeho hrobě. V pozdějších letech byl P. Mizera přemístěn do společného kněžského hrobu.                                                                                                        Správce hřbitova a nový nájemce hrobu požádali obec Hřivínův Újezd o odstranění poškozeného pískovcového monumentu. Zastupitelstvo obce Hřivínův Újezd se rozhodlo pískovcový pomník zrestaurovat a umístit jej do místa, které tak rád navštěvoval, do blízkosti kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hřivínově Újezdě.                                                                      Současně obec Hřivínův Újezd požádala Zlínský kraj o dotaci na restaurování poškozeného pomníku. Restaurátorských prací se ujal restaurátor MgA.  Tomáš Martinák z Uherského Hradiště. Celkové náklady na restaurování pomníku jsou 68.002,- Kč. Na uvedení pomníku do současného stavu se výrazně podílel Zlínský kraj, který z Fondu kultury Zlínského kraje uvolnil na tento projekt 40.800,- Kč, za což jim touto cestou děkujeme. Zbývající část doplatila Obec Hřivínův Újezd.                                                                                                                                 Památník P. Václava Mizery byl slavnostně odhalen a představen veřejnosti 5. 7. 2015 při pouťové mši svaté.                                                                                                                         Pohledem dnešního života P. Mizera žil krátce, ale jeho stopy za jeho kněžským posláním a způsobem života jsou nesmazatelné.  Viz: Památník -V. Mizera.pdf 

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

     Na návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byla Obci Hřivínův Újezd v roce 2013 schválena neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 25.000,- Kč. Z těchto finančních prosdtředků bylo pořízeno: 2 ks zásahových hadic Pyrotex C42 se spojkou, 1 ks rozdělovače se spojkami a pojistkami a byla zajištěna oprava zásahového vozidla TATRA 148. 

Děkujeme Zlínskému kraji za dotaci.

Zázemí pro sportovně-kulturní činnosti v obci Hřivínův Újezd

Zázemí pro sportovně-kulturní činnosti v obci Hřivínův Újezd

    Slavnostní  otevření  zrekonstruovaného  Sportovního  a  kulturního  areálu  proběhlo 4. srpna  2012. Fotografie  z  této  akce  naleznete zde.

     V rámci rekonstrukce byla dostavěna hlavní budova se zázemím pro spolkovou činnost, letní terasa, kryté podium, krytá tribuna a také byla provedena oprava asfaltové plochy pro sportovní využití. Dotaci ve výši 6 159 521,72 Kč jsme obdrželi z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední Morava.

Sportovní a kulturní areál

Sportovní a kulturní areál

Sportovní a kulturní areál