Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie a památky obce > Historie

Historie

     Ves existovala již ve 14. století. První zmínka o existenci osady (původně jen Újezd, později též Blatný nebo Hřivný Újezd) pochází z roku 1373. Po názvu vesnice se tituluje vladyka Janáč z Újezda, pravděpodobně předek pozdějších Hřivínů. Hřivínové drželi ves do roku 1492. V letech 1483 až 1492 byl zde Vilém Hřivín.

     Roku 1493 prodal ves Vlašček z Petropimě Hynkovi ze Zástřizl. Ten roku 1515 přikoupil od Jana Důně z Újezda část vsi se mlýnem a dvorem. Roku 1587 prodal ves Jan Prakšický ze Zástřizl Janu Ostratickému z Ostratic. Ten ji roku 1603 prodal Janu Cedlarovi z Hoffu. Roku 1608 koupil statek ořechovský s Hřivín. Újezdem Havel Kurovský z Vrchlabí. Za dva roky jej prodal Václavu Kokorskému z Kokor a ten roku 1614 zase prodal Marii Magdaleně ze Žerotína, vdově po Joachimu Haugvicovi z Biskupic. Roku 1652 koupil Hřivínův Újezd s ořechovským statkem Lev Vilém hrabě z Kaunic z Uherského Brodu. V rodě Kauniců zůstala ves až do 20. století.

     Hřivínův Újezd byl vždy převážně zemědělskou osadou, což také dokládá stará obecní pečeť, mající v pečetním poli pluh-hák. Roku 1695 byly tu 3 lány, 18 půllánů, 2 čtvrtlány s podsedkem, 5 čtvrtlánů, 5 podsedků a 1 mlýn, který byl dříve panský, ale tehdy již prodán Jurovi Beňovskému, kdežto bývalý pustý poddanský mlýn byl proměněn na hospodu. Vrchnosti náležel tu les Kamenec  směrem k Veledoubravám (dnešní Doubravy) a V kopcích k Ludkovicům (dnešní Ludkovice). Faráři ořechovskému  dávali poddaní celkem 28 kop 15 snopů ovsa a tolik i žita. V polovině 18. století robotovalo tu 12 sedláků dvouspřežně s voly 3 dny v týdnu, 24 čtvrtláníků a 1 podsedek po 3 dnech pěšky.

     Roku 1587 měla ves jména Hrziwinu Augezd, roku 1671 Hřžiwny Augezd, roku 1718 Hriwnovy Augezd, roku 1751 Hržiwni Augezd, roku 1846 Hřivný Aujezd, roku 1872 Hřivný Újezd, roku 1981 Hřivínův Újezd. Za protektorátu dostal i jméno německé Aujest bei Nussdorf.

     Kromě památek lidové architektury (komory u čp. 11 a 19) je v obci památkově chráněn  dřevěný kříž z r. 1877 s řezbářskou výzdobou ( v současné době uložen v depozitáři Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně). Památkou místního významu je kaple sv. Cyrila a Metoděje, postavená v roce 1896.