Obec Hřivínův Újezd

      Hřivínův Újezd je menší moravská obec vzdálená 10 km severně od Luhačovic a 15 km jižně od Zlína, ležící v údolí Černého potoka. Zdejší zalesněné hřbety Vizovické vrchoviny tvoří plynulý přechod mezi hornatou krajinou Valašska a rovinatým Moravským Slováckem. Krajina je zde tvořena pestrou mozaikou lesů a luk s prvky ovocných sadů. Počet obyvatel obce k 1. lednu 2020 činí 546.            

     Název obce je odvozený od vladyckého rodu Hřivínů, kterým vesnice bezmála celé 15. století patřila. Nejstarší historická zpráva o obci pochází z roku 1373. Obec byla samostatným statkem až do roku 1515, kdy ji Hynek ze Zástřizl připojil ke svému statku v Prakšicích. V roce 1535 se pak stává součástí statku Velký Ořechov. Ten poté (1652) koupil hrabě Lev Vilém z Kounic a Hřivínův Újezd se až do roku 1848 stává součástí uherskobrodského panství hrabat z Kounic. V dnešní době je obec součástí Zlínského kraje, pověřenou obcí je Zlín.

     Obec patří do etnografické oblasti Luhačovské Zálesí, jenž je charakteristická střetáváním prvků valašského horského typu s vlivy nížinných oblastí Slovácka a Hané. Tato osobitá lidová kultura odlišuje Luhačovské Zálesí od jiných etnografických oblastí a vtiskla mu jedinečný, nezapomenutelný charakter. V obci dodnes nalezneme řadu historických objektů lidového stavitelství – památkově chráněné komory dále sušírny či stodoly.

     Přestože se Hřivínův Újezd řadí počtem obyvatel k menším obcím, patří k vesnicím s dobrou občanskou vybaveností. V obci funguje mateřská škola i základní škola prvního stupně. Každý čtvrtek se zde konají bohoslužby v kapli sv. Cyrila a Metoděje. Pro využití volného času je k dispozici sportovní areál, dětské hřiště či restaurace. Občanskou vybavenost doplňuje knihovna s veřejným internetem, kontaktní místo Czech POINT a obchod se smíšeným zbožím. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci a veřejný vodovod.

     V obci rovněž působí řada zájmových organizací - Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Český svaz včelařů, Český svaz zahrádkářů a Kynologický klub. A stále se zde udržují tradiční obyčeje: masopust, klepání o Velikonocích, hody, Tři králové, sv. Mikuláš,…

Mapka

Najdete nás na 49°07´30´´ s. š. a 17°41´33´´ v. d.